Zespół

Dr med. Marcin Nelke

Dr med. Marcin Nelke

Dr med. Marcin Nelke ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2000r. Po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pracę w Oddziale Chirurgicznym Szpitala w Puszczykowie-Niwce, a następnie w 2005r. w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Od samego początku pracy zawodowej obok chirurgii ogólnej dr Nelke zdobywał wiedzę i doświadczenie z zakresu diagnostyki i leczenia endoskopowego schorzeń górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, jak i dróg żółciowych. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Endoskopowego.

Od wielu lat prowadzi również przykliniczną Poradnię Proktologiczną. Uczestniczył w wielu konferencjach, sympozjach oraz warsztatach z zakresu koloproktologii i endoskopii przewodu pokarmowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów oraz Polskiego Klubu Koloproktologii. W 2013r. obronił rozprawę doktorską pt.: „Genetyczna i kliniczna charakterystyka chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego”.

Dr med. Aleksandra Nelke

Dr med. Aleksandra Nelke

Dr med. Aleksandra Nelke ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2003r. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w 2004r. w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów oraz Polskiego Klubu Koloproktologii. Brała udział w wielu szkoleniach i sympozjach z zakresu chorób proktologicznych oraz leczenia nieswoistych zapaleń jelit.

W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. “Genetyczna predyspozycja do ciężkiego przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna”.  Bliskim tematem stały się dla dr Nelke schorzenia proktologiczne kobiet w ciąży i połogu.